Beslisnota bij brief Antwoord op vragen vragen van de leden Stoffer en Maatoug over 'de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers'