Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Hammelburg, Van der Graaf, Van der Lee, Klink, Jasper van Dijk en Thijssen over de situatie in Turkije en Syrië na de aardbevingen van 5/6 februari jl.