Beslisnota's bij Kamerbrief inzake onderzoeksrapport 'De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (2035/2041)'