Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Hijink over gedwongen verhuizingen van mensen in zorgwoningen in Horst aan de Maas