Verzoek van het lid Slootweg (CDA) om het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad) van donderdagmiddag 20 april 2023 om te zetten in een schriftelijk overleg