Convocatie inbreng schriftelijk overleg Definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen - d.d. 11 mei 2023, 14.00 uur.