Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat houdende wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 in verband met de herziening van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening