3-den; Verzoek om reactie op brief ALS patiëntenvereniging