Convocatie startbijeenkomst werkgroep Positionering commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven inzake pilot structureler en beter benutten van burgersignalen op 25 mei 2023