Beslisnota bij Kamerbrief inzake stand van zaken over de verkorting van de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen