Beslisnota bij Kamerbrief inzake gesprekken met OV-sector n.a.v. NOVB-conferentie