Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over de brief van 'Animal Rights’ en ‘Partij voor de Dieren Den Bosch’ betreffende ‘brandbrief n.a.v. extreme toename dierproeven Charles River Den Bosch’