EU-voorstel: geneesmiddelenverordening COM (2023) 193 (Engelstalige versie)