Bijlagen bij EU-voorstel EU geneesmiddelenrichtlijn COM (2023) 192 (Engelstalige versie)