Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het bericht 'Opinie: "We moeten meer tandartsen opleiden, maar hoe dan?"'