Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)