Beslisnota bij Beantwoording vragen van de leden Van Dijk (SP) en Teunissen (PvdD) over het bericht dat de Europese Comm.pdf