Beslisnota bij Kamerbrief inzake appreciatie van de motie van het lid Van Nispen over bezien of schade door klimaatgerelateerde overlast collectief kan worden gedragen (Kamerstuk 29517-243)