Convocatie rondetafelgesprek Winsten en lonen - 24 mei 2023, 10.00-13.00 uur