Beslisnota bij Kamerbrief inzake appreciatie van de ingediende amendementen bij het initiatiefwetvoorstel Wet vaste huurcontracten van de leden Nijboer en Grinwis (Kamerstuk 36195)