Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen