Voorstel van de leden Kröger (GroenLinks) en Boucke (D66) om het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te verzoeken voorafgaand aan de behandeling van het klimaatfonds een technische briefing te geven over over de reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds