Voorstel van het lid Akerboom (PvdD) om een afschrift van de reactie van de ministers van LNV en J&V te vragen op de brief van Stichting Dier&Recht (2023D14892) aan minister van Justitie en Veiligheid over de structureel ernstige dierverwaarlozing op probleembedrijven onder toeziend oog van NVWA.