Beslisnota bij Kamerbrief inzake voornemen overname aandelen GKN door de Staat