Convocatie gesprek - Kennisagenda: Global Health Strategy d.d. 25 mei 2023