Convocatie gesprek commissie Buitenlandse Zaken Letland d.d. 20 juni 2023