Openbaarmaking van de notitie over de juridische situatie die ontstaat wanneer een bewindspersoon niet voldoet aan een vordering van een parlementaire enquêtecommissie