Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Nationaal Groeifonds