Beslisnota bij Kamerbrief inzake Rapport 'Doorlichting penitentiair psychiatrische centra' van Inspectie Justitie en Veiligheid