Beslisnota bij Kamerbrief inzake actuele cijfers coronabetalingsregeling en intrekken betalingsregelingen