Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Bisschop en Stoffer over de financiering van de Stichting Schooldakrevolutie