Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op verzoek commissie over het rapport "Toetsen getoetst" van McKinsey & Company