Bijlagen bij beantwoording vragen SO uitspraak Gerechtshof