Beslisnota inzake Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023