36316 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)