Convocatie technische briefing Uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan d.d. 29 juni 2023