Concept Regeling van houdende wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect in verband met het ter beschikking stellen van middelen voor implementatie- en licentiekosten van hard- en software, en enkele technische wijzigingen