Convocatie technische briefing ambtelijke technische briefing over maatschappelijke diensttijd d.d. 31-5-2023