Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Dassen en Omtzigt over het bericht ‘Cora van Nieuwenhuizen heeft een lobbyverbod maar bemoeit zich met het werk van klimaatminister Jetten’