Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Westerveld over het rapport 'State of play of academic freedom in the EU Member. States Overview of de facto trends and developments'