Convocatie inbreng schriftelijk overleg Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep - d.d. 31 mei 2023, 14.00 uur.