Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (36360-VI-1), het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36360-VII-1) en het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (36360-XIII-1)