Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Nijboer over de Nederlandse invloed binnen Euronext