Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Jansen over het belasten van de eigen woning in box 3