Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen slachtsnelheid