Convocatie Informeel overleg stas BZK ter voorbereiding op IPKO d.d. 30 mei 2023