Beslisnota inzake Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023