Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep - 7 juni 2023, 14.00 uur (inbrengdatum was 31 mei 2023)