Beslisnota bij beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (Kamerstuk 35561-17)