27519524Bijlage 3 Bijlagen bij vraag 57 inzake beantwoording Kamervragen Nij Begun